Videoovervåkning på skolen har i det siste vært en stor debatt i norsk skolepolitikk. Det ser ut som flere skoler i Oslo blir utsatt for vold og hærverk og med disse videoovervåkningene så kan det hindre at elever vil kunne gjøre hærverk eller bruke vold mot medelever. Jeg mener at dette ikke er en god ide siden da kan elevene føle seg utrygge. Jeg tror ikke at det hadde vært så hyggelig at noen ser på deg hele tiden og at kameraene lagrer hva som har skjedd. Føler du ikke deg utrygg hvis en person følger etter deg hele skoledagen og ser på deg hele skoledagen? Blir du ikke forskrekket bare av tanken av at noen ser på deg?   For det første skjønner jeg at det med videoovervåkningen at det kan hjelpe med å finne ut av noen saker. Det var en sak jeg så på nyhetene som var at tre gutter gikk inn i et klasserom sammen, men de to andre guttene hadde planlagt å banke den ene gutten – og det gjorde de. Gutten som ble banket turte ikke å si ifra, men han snakket med faren sin og faren sa ifra til skolen. Skolen tok hensyn til dette og de fant ut hvem som var skyldig takket være videoovervåkningen. I noen saker så er det bra at de har videoovervåkning om bevis på at noe faktisk skjedde. Hadde det ikke bare vært lettere hvis eleven sa ifra til en lærer eller noen på skolen om hva som skjedde? Det er jo tross alt elevene som er på skolen for å lære og for at elevene skal føle seg trygge på skolen så må jo skolen gjøre noe for at elevene føler seg tryggere. Hvis eleven er trygg på skolen så tørr eleven å si ifra til en på skolen om voldsepisoden. Dette er et skoleproblem, ikke et elevproblem.  Mange sier også at kameraene skal bare være slått på etter skoletid. Dette kan være et bra argument, men alle argumenter har argumenter mot argumentet. Det kommer alltid til å være elever på skolen utenfor skoletid hvor enn du er. Kanskje ikke klokka ti på natta, men vanligvis så bruker barn- og unge skoleområder til å leke eller ha det gøy i fritiden. Jeg er en elev så og på den skolen jeg går på så pleier det å være mange ungdommer rundt skoleområdet etter skoletiden for å ha det gøy sammen. Spesielt om vinteren så ser jeg veldig mange barn ake, kjøre snowboard og stå på ski ned akebakken ved skolen. Hva om de barna og ungdommene vet at de blir sett på? Jeg tror de ville kanskje holdt seg unna stedet og funnet en annen akebakke eller at annet sted å være på. Hva om skolen holder det skjult om at de bruker videoovervåkning? Jeg er ganske sikker på at det er ulovlig og brudd på loven om personvern. Hvorfor ville en skole ha overvåket elevene sine uten at elevene visste om det? Skolen skal gjøre elevene mer tryggere – ikke mindre tryggere.   I oktober 2017 så ble det valgt at det skal være kameraovervåkning på skoler for å sikre elever og ansatte for vold. Grunnen for at dette ble valgt var på grunn av utviklingen av trussel- og voldssaker i noen deler av videregående skolene i Oslo de siste årene. Partiet Venstre sier: «Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.» Hvordan skal dette gjøre som at barn, unge og ansatte får et trygt arbeidsmiljø? Alle personer har forskjellige meninger om de føler seg trygge med et kamera på dem eller ikke, men de som føler at det er greit med et kamera som filmer dem føler sikkert også at det er greit uten et kamera som filmer dem og da er det bedre med å ikke bruke kamera på arbeidsområder så alle føler seg trygge – og hvis de føler seg utrygge så snakk med skolen eller arbeidsplassen din for det er ikke sånn det skal være.   Til slutt så burde politikerne heller se på tryggheten vi har og ikke sette opp flere kameraer for å gjøre oss med utrygge. Hvis det er vold og hærverk vi frykter så kan jo politikerne åpne flere ungdomsklubber nærme skoler for å gjøre som at de har noe å gjøre siden jeg tror ungdommer i dag har for mye fritid og de har ingenting å gjøre så de ender opp med å gjøre hærverk eller bruke vold for å få litt «action» i dagliglivet. I tillegg har jeg hørt rykter om at de skal åpne en ungdomsklubb i nærheten av kjøpesentret jeg bor ved. Så hvis det er sant så kommer det sannsynligvis til å synke prosenten av vold og hærverk og politikerne ser sikkert at bruk av videoovervåkning på skolen er bortkastet penger. Som sagt så trenger skolene å gjøre skolen et mer tryggere sted for å hindre vold. Barn og ungdommer kan ikke forandres og de vil fortsatt skape vold med kameraene og de vil fortsatt bli tatt uten kameraene.  -Kenny, 14  Kilder: VG.no – Vedtok mer video-overvåking av Oslo-skoler ?VG.no – Sier nei til kamera-overvåking på voldsutsatte skoler  Datatilsynet.no – Kameraovervåking – hva er lov?  

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out