Innledning

Nå skal jeg skrive om religionene som tilhører Midtøsten. Det vil si
kristendommen, jødedommen og islam. Dette er tre religioner som her flere
likheter. Jeg skrev tidligere en oppgave om jødedommen og islam som jeg vil se
på og bruke som hjelp. Jeg skal fortelle litt om hva de tror på, utbredelse,
kultur og mer. Jeg vil også drøfte andre forskjeller.

 

Jødedommen

Jøder er mennesker som har bitt født av
en jødisk mor. Du kan også konvertere, og innenfor noen retninger er det greit
å bare ha en jødisk far. Denne religionen oppstod for cirka 300 år siden og har
i dag 14 millioner tilhengere over hele verden, men flest i USA og Israel.
Jødene har et svært godt samhold på grunn av historie og tradisjoner, men selv
om de tilhører samme religion kan de ha helt forskjellige tanker om troen.

Tro

Jødene tror kun på en Gud. Det er han som er
herskeren. Han er usynlig, men alltid til stede for å hjelpe. Det var han som skapte
alt! både jorda og menneskene. Grunnen til at jødene tenker på denne måten er
fordi de mener at de er en utvalgt folkegruppe. Gud ga dem toraen (det vi
kjenner som de fem mosebøker) og lovet dem et bra liv om de ville følge reglene
og pliktene som sto i denne boka. Det er derfor Jødene har mange leveregler.

Toraen
betyr loven og læren. De lever etter guds vilje for å få et godt liv. De mener
at gud ga dem plikter og regler som andre skulle slippe. Disse pliktene og
reglene står beskrevet i toraen. Derfor er det viktig at de leser nøye og
tolker innholdet. De må gjøre det som er rett. Det er derfor jødedommen stadig
er under utvikling. Nye ting som kanskje ikke før hadde vært oppdaget blir
sentrale temaer.

 

Tekster
og skrifter

Jødene har flere religiøse skrifter. Aller størst er toraen, grunnlaget
for jødisk tro. De har likevel flere tekster som jeg vil skrive om.

Tanakh: Tanakh er Den hebraiske bibelen og den bestå
av tre deler. Toraen, Neviim og Ketuvim. Ordet Tanakh er satt sammen av
forbokstavene til de forskjellige tekstene.

Toraen: Jødene mener at toraen er skrevet av moses
og at den er en åpenbaring. Toraen handler mye om forholdet til Gud og
israelittene. Hvordan han både kunne straffe og hjelpe den gjennom nød.

Toraen ble skrevet etter Moses sin åpenbaring som er kaldt Sinai som er
fjellet hvor åpenbaringen fant sted. Her fikk Moses de ti bud, lover og
levereglene som det utvalgte folket skulle følge. Mye av det som ble skrevet i
toraen var tungt og utydelig. Derfor var det vanskelig for folk å skjønne hva
som egentlig ble ment. Stoffet måtte tolkes og forklares.

Neviim: Neviim er delt inn i to deler. De heter
neviim risjonim, som består av de tidligere profetene og aharomin neviim som
består av de senere profetene. Disse tekstene blir lest i synagogen på sabbat.

Ketuvim: Ketuvim består av 12 bøker. Blant annet
Daniels bok, Esters bok, Ruts bok og flere. Disse er forskjellige fortellinger/
historier.

 

Historie

Jødene har en tøff historie bak seg. Man kan ikke kjenne religionen før
man vet om deres fortid sies det. De har vært en rase som tidligere har blitt
sett ned på. Dette har gjort at de har blitt offer for forfølgelser og forsøk
på utryddelse. Noe som betyr at de har vært mye på flukt. Her er noen av de
viktigste hendelsene i deres historie:

1200 fvt: Moses tar med folket vekk fra Egypt og tar
imot Toraen på Sinaifjellet. De tar også over Israel på denne tiden.                                                                          900 fvt: Kong David tar over Jerusalem
og sønnen (Salomo) bygger det første tempelet der. Det blir senere revet og det
tar 85 år før det blir gjenoppreist.

164 fvt: Grekerene har tatt over tempelet i jerusalem
og bruker det selv til å styrke de greske gudene. Dette likte ikke jødene og
fikk tilbake tempelet. Denne hendelsen blir i dag kaldt hanukka.                                                                                                    500 evt: Talmud som er den største
skriftsamlingen jødene har, er blir skrevet ferdig. 1200+ evt: Jødene begynner å bli sett ned på og blir tvunget til å
gå over til kristendommen. Hvis du nekter kan livet ditt stå på spill. Dette
gjelder i Europa   1800+ evt: Jøder blir forfulgt noen. De flykter til USA,
Vest-Europa og Sør-Amerika.                                                                                                                      1938-1945 evt: Nazistene trakasserer
jødene. I november 1938 knuser de vinduer og stjeler fra jødiske butikker og
setter fyr på synagoger. Denne hendelsen blir kaldt krystallnatten. Under den
andre verdenskriger blir jødene forsøkt utryddet, hele 6 millioner uskyldige
jøder blir drept.

Kultur

Jødene er ikke kjent for noe spesiell tinnefor kunst, musikk eller
arkitektur. Men det finnes selvsagt flere eksempler på det.

Synagogene er mest preget av hvordan byggestilen er der den er plassert.
De kan ligne både kirker og moskéer. Synagoger er alltid vendt mot Jerusalem.
Det er jødenes hellige rom. Innerst i rommet er det et hellig skap hvor toraen
ligger. Toraen er ofte dekorert av brodert fløyel. Ofte kan det være brodert en
davidstjerne (symbol på jøder, stjerne laget av to trekanter. Mye brukt under
krigen) eller menora (lysestake med sju armes laget av gull. Laget til minne om
tapet av tempelet) på stoffet.

Ellers er gjenstander laget av sølv, tre, glass og stoff populært. Ofte
er de nødvendige for å feire helligdager og holde tradisjoner. Grunnen til at
bilder, malerier og skulpturer ikke er nevnt er fordi at jødedommen har et
bildeforbud. Det går ut på at toraen har et forbud mot slike fremstillinger.
Selv om det finners flere malerier og skulpturer. Ellers er dikt og
fortellinger viktige.

Jødene har flere tradisjoner innenfor musikk og dans. De synger ofte
under gudstjenestene. Noe som har inspirert oss kristne. Musikken som er mest
brukt er den som ble til i Spania og Øst-Europa på 1700- og 1800-tallet. Det er
fiolinen som er blitt mest brukt. Det er fordi den ikke er så stor å tung, noe
som gjorde det lett for jødene å frakte den med seg hvis de måtte flykte.

 

Mangfoldet

Jødedommen regnes i dag som en av de fem verdensreligionene.
De lever rund omkring på hele jordkloden, men flesteparten bor i Israel. Deres
hjemland som de fikk etter andre verdenskrig. Der bor det rundt 6,2 millioner jøder.
Her i Norge bor det cirka 1400 stykker. Til sammen over hele verden er de cirka
13 millioner jøder.

Jødene holder fortsatt på mange av
tradisjonene og reglene sine, men noen jøder kan være strengere enn andre. Toraen
og Talmud inneholder mange regler og plikter. Ikke alle er like strenge på å
følge disse. De ortodokse jødene følger ofte mange av reglene. Noen utfører
bare noen og andre utfører bare noen få, men dette avhenger helt av hvor sterk
tro de har. Det finnes også jøder som ikke tror på Gud, og andre mener vi må
tilpasse og dagens samfunn og tolke tekstene på en ny moderne måte.

Noen retninger innenfor de ortodokse jødene
kan være veldig strenge. De som tilhører disse retningene bor ofte alene i
boliger og går i egne klesdrakter. Barn og unge som tilhører denne retningen
går på spesielle skoler. Menn som er med her har også spesielle regler for
hvordan de skal se ut.

Jøder ber ofte,
men ikke alle ber. Kvinner får for eksempel ikke lov til å være med i gudshuset
under gudstjenester. Det er fordi det er mennene sin oppgave å be tre ganger om
dagen til faste tidspunkt. Kvinnene sin jobb er oftest ting som er tilknyttet
til hjemmet. Når jødiske gutter og menn ber og utfører andre religiøse ritualer
er det vanlig å bruke kipa. En kipa er en hatt de har litt bak på hodet.

 

Kristendommen

Kristendommen har i dag rund 2,2
milliarder tilhengere og er den største religionen i verden. Religionen ble til
i cirka år 30 i området rundt Israel. Ofte blir kristendommen delt i tre. De
ortodokse, de katolske og de protestantiske. Det finnes flest ortodokse
kristne. Kristne tro på Gud og Jesus og guds skapelse av jorden.

 

Tro

Det viktigste i kristendommen er
troen på Gud og Jesus. De tror at Jesus var Guds sønn og han sendte Jesus til
jorda for å gi oss frelse. Jesus viste hvordan de skulle ta vare på hverandre
og ikke se ned på våre medmennesker. Vi skal elske alle, fiender eller ikke.
Han viste også veien til Gud. Ofte spør kistene seg selv What would Jesus do?
Altså hva ville Jesus gjort om vi er i tvil om et valg vi skal ta.

Jesus hjalp mange mennesker og
elsket alle, selv om de kunne være slemme. Dette er hvorfor Jesu var et så godt
forbilde. Hvis mennesker har gjort noe de angrer på kan de be om tilgivelse fra
Gud som alltid vil hjelpe.

Selv om de bare tror på en Gud tror
de på en treenig Gud. Gud fader, Jesus Kristus og den hellige ånden. Gud er
skaperen av alt og det er han som har gitt og livet, han er faren. Jesus Kristus
er sønnen, Gud viste seg på jorda gjennom han. Den hellige ånd er den usynlige
ånden som alltid er til stede, og gir oss håp, glede, tro og fellesskap.

Mange kristne mer opptatt av
tradisjon enn troen. Det ligger i familien at man blir døpt, konfirmerer seg, bryllup
og blir begavelse. Det er fine og gode seremonier. Men det er selvsagt også
mange som er mer bevisste på troen sin, og følger høytidelighetene ikke bare på
grunn av tradisjoner.

 

Tekster
og skrifter

Kristendommen har i hovedsak en
hellig bok. Den kalles Bibelen og består av det gamle- og det nye testamentet. Det
gamle testamentet er jødiske bøker (tanakh) som ble til før splittelsen mellom
jødedommen og kristendommen. Det nye testamentet derimot har kristen bakgrunn
og er skreve i nyere tid. I dag er hele Bibelen inndelt i kapitler og vers, og
er oversatt til over 2000 språk (opprinnelig skrevet på gresk, arameisk og
hebraisk). Biblene handler i hovedsak om Gud og hans frelse av jorda.

I nyere tid er det flere
diskusjoner om hvordan man skal tolke boka. Dette skal jeg skrive litt om nå.

 

Å lese Bibelen bokstavelig

I dag er det fortsatt mange som
leser Bibelen bokstavelig. Det betyr at de mener at alt som står skrevet, er
sant. Mange mener i dag at dette er feil med tanke på det nye moderne
samfunnet. De tror for eksempel at Gud er skaperen av alt, og at kvinner skal
underordne seg mennene.

Å lese Bibelen historisk og kritisk

Andre tenker derimot at tiden har
forandret seg fra da tekstene i Bibelen ble til. De mener vi må respektere at
tiden har forandret seg fra den gang og at vi må stole på vitenskapen. Det er
Gud vi skal tro på, ikke ordene i Bibelen, sier mange. For eksempel mener de
ikke at kvinner ikke skal underordne seg menn.

Å lese Bibelen som Guds ord og menneskets ord

De aller fleste mener nok at man må
lese og fokusere på det som kan være til hjelp for seg selv i Bibelen. Altså
ikke ta alt bokstavelig, men heller ikke ignorere alt i Bibelen, men en
mellomting av de to punktene over.

 

Historie

Kristendommen har hatt mange
forskjellige stillinger i løpet av tiden. Før var de slått sammen med jødene,
men i ettertid er de blitt splittet til mange forskjellige retninger. Her er
noen av de viktigste hendelse i kristendommens historie.

380: Kristendommen blir en statsreligion.                                                              
1054: Østkirken og vestkirken
blir splittet.                                                             
1517: Reformasjonen starter
etter at Martin Luther protesterte mot den katolske kirke sin utvikling.                                                                        
                                   1534: Den anglikanske kirke blir til av
kong Henrik 8.                                              1540: En Gruppe mennesker som blir kalt
Jesuittene driver misjon for den katolske kirke i Asia, Amerika og Afrika.                                                                                  1609: En baptistkirke blir til i
Amsterdam.                                                               
1807-1833: Slaveri og
slavehandelen som Kristine drev med
blir forbudt.             1800 tallet: Vitenskap og
samfunnsutviklingen gjør at flere får et kritisk syn på kristendommen. Dette
gjelder mest i vest. Det oppstår mange uenigheter.           1878:
Frelsesarmeen blir grunnlagt.                                                                      1906: Pinsebevegelsen blir grunnlagt.                                                                  
1922: Russland starter en
forfølgelse. Prester, nonner og munker blir drept.       1960:
Kristine blir engasjerte i jobben for fred, menneskerettigheter og
rettferdighet.   1970: Kristendommen, spesielt protestantiske blir utbredt i
Amerika, Afrika og Asia.            

 

Kultur

Før var det ikke vanlig at kristne
hadde nonen kirker å gå til. De kunne gå til synagogen, men etter hvert ble det
vanligst med hus kirker. Fra 300- tallet og utover ble det flere kirkebygg
rundt om i landet. De kunne ligne både synagoger og templer. I kirkene ble det
reist store søyler inne i bygget og i enden et alter hvor den som ledet
gudstjenesten sto. Alteret i enden av bygningen pekte ofte mot soloppgangen
(øst) til minne om Jesu oppstandelse.

Kirkebygg kan være store katedraler
eller bare små vanlige bygg. Felles for kirkebygg er at de har et kors på
bygget. De har også ofte sidealter og våpenhus.

Tidligere da kristendommen var en
dal av jødedommen forholdt de seg også til bildeforbudet. I dag, derimot, er
bilder og kunst en sentral del av kristendommen. Kirken er utsmykket av bilder
fra hendelser i Bibelen. Både veggene, Glassene, Alteret og døpefonten er ofte
dekket av kunst. Europas kunsthistorie i de siste århundre har vært sterkt
preget av Bibelen.

Kristene synger ofte i kirkene, som
for eksempel under gudstjenestene. Dette har de etter Jødedommen. Dette er en
viktig del av det religiøse livet. Etter hvert var det ikke normalt med bare
enstemmig korsang, men også orkesteret, kor og komponister kom frem. I de aller
fleste Norske kirkene befinner det seg et orgel. Oftest når noe blir sunget i
kirken er det sammen med et orgel. Dette er et instrument som passer bra i den
store kirken med sin kraftige musikk.

 

Mangfoldet

Hele 32% av verdens befolkning er
kristene. Det vil si at religionen selv omfavner et stort mangfold. Tro, nåde,
frelse og synder er sentrale temaer i kristendommen.

Vi deler ofte opp kristendommen i
tre retninger. Protestanter, ortodokse og katolikker. Halvparten av alle de
kristene i verden, altså cirka 1,1 milliarder, er katolske. Så kommer de
protestantiske på cirka 800 millioner og de ortodokse med rundt 260 millioner
tilhengere. I dag er kristendommen helt klart Norges største trossamfunn. Hele
71,5% av Norges befolkning er medlemmer av den Norske kirke (2016) og det er
den evangelisk- lutherske retningen (protestantisk) som skiller seg ut.

De ortodokse og katolske er de
opprinnelige retningen, protestantene ble til på 1500- tallet etter konflikter
med katolikkene. Selv om det er tre forskjellige retninger har de både
ulikheter og felles syn på forskjellige ting. Noen av forskjellene kan være
ordninger, for eksempel hvordan de holder gudstjenestene, synet på kvinner,
tradisjoner og hvordan de skal feire og synet på helgener.

Men de har likevel en del likheter
som at gud er treenig, at Jesus er guds sønn som døde på korset og sto opp tre
dager etter, og at Gud er jodens skaper.

De kristene feirer de forskjellige
hendelsene i Jesu liv. Vi har en rekke høytider men noen er større enn andre. Som
julen, da Jesu ble født, Påsken, Jesu død og oppstandelse, advent, ventetiden
på Jesus og fastelavn som er 40 dager før påsken som man skulle faste. Dette er
bare noen av høytidene.

Islam

Islam er den nyeste av
verdensreligionene. Den ble til i år 600 evt. Det er likevel i dag verdens
andre største verdensreligion og har 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam
skiller seg litt ut fra de to andre religionene fra Midtøsten.

Tro

Muslimene tror på en evig Gud,
Allah. De mener at man skal leve etter Guds vilje og da vil få et godt liv. Han
har skapt alt og bestemmer over det han har skapt. Muslimene mener at Gud har
talt til dem gjennom profeten Muhammad. Da han var i 40 årene fikk han
åpenbaringer fra Gud som han fortalte videre. Folk kunne derimot ikke lese
eller skrive, så det var ikke før i det neste århundre at hans fortellingen ble
skrevet ned. I dag kalles disse skriftene toraen som er muslimenes hellige bok.

Muslimene har også noe som kalles
de fem søylene, trosbekjennelsen, bønnen, fasten den religiøse skatten og
pilegrimsreisen. Trosbekjennelsen er en setning som er svært viktig og blir mye
brukt innenfor religionen, den sier “det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er
hans profet”. Bønnen er at Muslimene skal be fem bønner hver dag til spesielle
tidspunkter. Fasten er at de som er i stand til det ikke skal spise under den
niende måneden. Den religiøse skatten er at man skal gi en pengegave til et
godt formål. Og pilegrimsreisen er en tur til mekka som alle muslimer skal
gjennomføre en gang i livet sitt.

Skrifter og
tekster

Hadith og koranen er skriftene som
viser hvordan muslimene skal leve. Både regler, plikter, ritualer og grunnlaget
for troen deres står nedskrevet der. Det er Koranen som er den hellige boka. Hadith
er fortellinger om hva Muhammad gjorde, sa og hørte og Koranen inneholder
åpenbaringene som Muhammad fikk.

Koranen ble opprinnelig skrevet på
arabisk og er kalt al-kitab. Den inneholder 114 kapitler. Noen muslimer mener
og trener på å kunne hele koranen av seg selv. Det kallers “å bære Koranen i
sitt hjerte”.

Det er også en del regler i toraen
og hadith. Blant annet har de strenge regler om mat, ekteskap, arv, skillsmisse
og strafferett.

 

Historie

570: Muhammad blir født i Mekka                                                                              
610: Muhammad får sin første
åpenbaring fra Gud gjennom engelen Gabriel.            622: Muhammad og hans tilhengere flykter fra Mekka til Medina.                                630: Muhammad går inn i Mekka og
gjenerobrer det.                                                     
632: Muhammad dør.                                                                                                  650: Åpenbaringene Muhammad fikk og
fortalt videre ble skrevet ned (Koranen)     
680: Slaget ved Karbala.
Hussein som er profeten sin sønn, blir drept. Splittelsen mellon sjia- og
sunni-islam.

800: Hadih- samlingene blir til.                                                                                 
1095-1291: Korstog lager en
urolig stemming mellom islam og kristendommen.      1947:
Pakistan blir en islamsk stat.                                                                          1950+: Mange muslimer må flykte og
beveger seg mot Vest-Europa

Kultur

Sang og musikk har alltid vært
populært innenfor islam. Under bønner og lesing sier de tekster på en syngende
måte. Helst på arabisk. Arabisk musikk kan også bli brukt under høytider,
fester men også i hverdagen.

Muslimene har en egen form for dans
som de kaller sufismen. Denne dansen brukes for å komme nærmere og i kontakt
med Gud. Her er musikk viktig.

Muslimene har et bildeforbud. Noe
som vil si at det er forbudt å avbilde, male og lage skulpturer av det hellige.
Dette er noe som gjør at kusten innenfor religionen ikke er svært utbredt.
Moskeene derimot er pyntet med utsmykning og annen arkitektur

 

Mangfold

Antallet muslimer i Europa har økt
kraftig de siste årene. Kriger og uenigheter har satt mange millioner muslimer
på flukt. I dag er det cirka 20 millioner muslimer i Europa. I Norge bor det
rundt 150 000 muslimer. Islam ble til i de arabiske landene.

Muslimene rundt om i hele verden
har et godt samhold. De behandler hverandre som kjente og kaller hverandre bror
og søster.de synes det er godt å tilhøre en gruppe mennesker som bryr seg om
hverandre.

Islam blir ofte delt inn i to
hovedretninger. De blir kalt sunni- og sija islam. Sunni islam er en retning
som setter mest vekt på tradisjoner og læren etter Muhammad og de fire første
kalifene. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out