InleidingDe eerste beginselen van ruimtevaart kunnen we niet dateren, men is altijd al in de ban geweest van van de ruimte en heeft pogingen gedaan om er naartoe te reizen. Het beroemdste middel dat gebruikt wordt is natuurlijk een raket, over de geschiedenis ervan hieronder meer.

De eerste primitieve raketten dateren al vanaf de 11e eeuw, toen werden deze in het oude China als wapen gebruikt. In principe hebben die “raketten” meer gemeenschappelijke kenmerken met vuurwerk-raketjes dan de hoogontwikkelde wonders van technologie die we nu kennen. De raketten die we gebruiken maken gebruik van vloeibare brandstof, de Chinezen gebruikten daarentegen droog buskruit en andere mengsels om hun raketten mee aan te drijven. De eerste echte pioniers die aandacht besteedden aan raketten die met vloeibare brandstof aangedreven worden waren de Duitsers (in de beginjaren van en tijdens WO2) en een decennium daarvoor Robert Goddard, een amerikaanse wetenschapper wie nauwelijks steun kreeg, hij werd zelfs bespot omdat zijn doelen “nutteloos en onnodig” waren. De reden waarom de Duitsers raketten ontwikkelden was ook niet koosjer, ze ontwikkelden ze om de vijandelijke steden te bombarderen die niet te bereiken waren met de bommenwerpers.   Na WO2 gebruikten Amerikanen Duitse raketgeleerden om raketten te ontwikkelen om zo satellieten te lanceren.

Satellieten waren nodig om de vijand te bespioneren en dienden ook als propaganda. De raketten werden steeds geavanceerder en het toppunt van propaganda was natuurlijk mensen in de ruimte sturen, beide partijen, Amerikanen en de Russen, raakten in een strijd om zo snel mogelijk hun technologie te verbeteren en zo de vijand 1 stap voor te blijven. Er werden ruimte raketten, satellieten, ruimtetelescopen en ruimtestations ontwikkeld. DEELVRAGENWie en wat zijn de directe aanleiding tot de ruimtewedloop?De aanleiding voor de Space Race was de lancering van de Sputnik 1, een satelliet van de Sovjet-Unie. De bevolking van de Verenigde Staten dachten dat de technologie van de Sovjet-Unie geavanceerder was dan die van de Verenigde Staten. Als reactie hierop werd NASA opgericht.

NASA staat voor National Aeronautics and Space Administration. NASA was vooral gericht op het ontwikkelen van ruimte-technologie voor verschillende doeleinden. Hun eerste doel was een bemand voertuig in de ruimte sturen dat rond de aarde zou draaien. De Sovjet-Unie slaagde er echter eerder in, met de Vostok I. Daarna lanceerde NASA operatie Apollo, dat erop doelde een man naar de maan te sturen. De voornaamste reden van het ontstaan van de ruimtewedloop was dus de angst van de Amerikanen dat de Sovjet-Unie betere technologie bezat, en de VS was bang dat ze deze zouden kunnen gebruiken in een eventuele aanval.

Wie nam deel aan de ruimtewedloop?De ruimtewedloop vond plaats tussen de twee rivalen in de koude oorlog,       de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.Hoe liep de ruimtewedloop af?Wanneer de Verenigde staten de Apollo 8 lanceerde, kwam het einde van de ruimtewedloop in zicht. Dit was de eerste bemande vlucht die in een baan rond de aarde ging. En 9 maanden later, zette de eerste mensen hun voeten op de maan.

De beelden gingen de wereld rond. De Amerikanen waren de duidelijke winnaars. Na de ruimtewedloop verloren beide facties al snel interesse in het verkennen van de ruimte. Amerika zal echter al snel een nieuwe tegenstander vinden, namenlijk China.Wie steunde en financierde deze wedloop?Hiernaast staat het budget voor NASA als een percentage van het federale budget van de VS. De hoge piek, die tot over 4% gaat, heeft z’n hoogtepunt in het jaar ’66. NASA was pas 8 jaar voordien in ’58 opgericht.Voor de VS ging dit om zo’n 7 miljard dollar (inflatie niet meegerekend), en voor de Soviet unie om ongeveer 5.

4 miljard dollar. Beide kampen hielden ook nauwlettend elkaars financiën in het oog, want als één kamp minder zou uitgeven dan het andere, dan zou dat kamp op een achterstand geraken. De VS gaf echter veel meer uit dan de Soviet, wat al dan niet de oorzaak was dat zij de maan het eerst bereikten.

De ruimterace werd gesteund door de overheden van de VS en van de USSR, en door de bevolking ervan, al bleven de meeste documenten hierover geheim. ondertussen zijn echter de meeste documenten opengesteld voor het publiek (we weten natuurlijk niet of er nog documenten worden achtergehouden).Welk effect heeft dit op de huidige stand van zaken gehad?Het meest voor de hand liggende effect is natuurlijk onze vooruitgang in technologie. met name het GPS systeem en weersvoorspellingen zouden misschien nog steeds niet bestaan moest de ruimtewedloop nooit zijn gebeurd. Maar ook niet alle uitvindingen hebben met de ruimte te maken, ook bijvoorbeeld onze laptops, draadloze machines en veel computertechnologie hebben we te danken aan de vooruitgangen geboekt in deze tijd.Ook op politiek vlak heeft de ruimtewedloop een positief effect gehad, de wedloop is namelijk een van de vlakken waarop de koude oorlog is opgelost: bij het apollo-soyuz test project op 17 juli 1975 sloten een amerikaanse en een russische ruimtecapsule zich aaneen.

Dit was op zich al een wetenschappelijk mirakel en een immense vooruitgang in de wetenschap. Ook is dit een daad van vrede tussen twee strijdende rivalen, en was dit mee een van de grondleggers voor het verzwakken van de hete vrede.zijn er ook negatieve gevolgen geweest aan de ruimtewedloop?Toen de russen de Spoetnik van de Sovjet-Unie lanceerden in oktober 1957 en de eerste succesvolle gelanceerde satelliet werd gelanceerd veroorzaakte dit een klap op het zelfvertrouwen van de Verenigde Staten. Het was angstaanjagend voor de bevolking dat de russen deze technologie eerder hadden kunnen ontwikkelen dan de Amerikanen. Men hoopte dat deze technologie voor vreedzame doeleinden gebruikt zou worden, het was eenmaal het derde rijk dat de basis had gelegd voor deze technologie. De ruimtewedloop werd een krachtmeting over wie het meest wetenschappelijke kennis bezat.

Natuurlijk waren er ook economische gevolgen van de ruimtewedloop, tijdens deze periode hadden beide Rusland en de verenigde Staten een enorm budget voor ruimte projecten. Niet alle missies kwamen ook aan een goed einde. Buiten enorm veel kosten aan materiële schade zijn er tijdens een aantal ruimtemissies ook levens verloren gegaan.

Apollo 1: Tijdens een oefening ontstond er een brand in de ruimtecapsule Apollo 1, al de drie bemanningsleden kwamen om het leven.Vladimir Komarov: De Russische kosmonaut Vladimir Komarov kwam om het leven nadat hij zijn ruimtecapsule neerstortte omdat zijn parachute niet    bemanningsleden van Apollo 1ontplooide.Challenger: de lancering van de challenger mislukte en alle 7 bemanningsleden kwamen om het levenSojoez 11: 3 kosmonauten werden dood aangetroffen in hun ruimtecapsule na de landing, er was een luchtventiel gesprongen en er was geen lucht meer in de capsule. explosie Challenger

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out