Ik ben een
voorstander van de komst van het basisinkomen. Het basisinkomen is een
economisch systeem waarbij iedereen van 18 jaar of ouder standaard een bedrag
van de overheid krijgt. Dit bedrag staat vast, economen zijn er alleen nog niet
over uit hoe hoog dit bedrag moet zijn. Je kunt ervan uit gaan dat het
basisinkomen ongeveer tussen de 700 en 1500 euro per maand zal zijn. Er zijn
verschillende voordelen om het basisinkomen in te voeren.

De toekomst gaat
veranderen en er zullen steeds meer robots en machines het werk van mensen gaan
vervangen. Hierdoor zullen er minder banen zijn en zullen mensen steeds harder
moeten gaan werken of naar werk moeten gaan zoeken. Dit zorgt voor stress en
een onprettig en onzeker leven. Dit kan worden opgelost door het invoeren van
een basisinkomen. Als iedereen een standaardbedrag per maand binnen krijgt
hoeven mensen dus niet persé te werken om rond te kunnen komen. Dit heeft als
gevolg dat mensen creatievere beroepen gaan kiezen en werk zullen gaan zoeken
wat ze echt leuk vinden. Dit leidt weer tot een hogere arbeidsproductiviteit,
mensen gaan dus harder werken maar wel met plezier en ze zullen zeker
gemotiveerd zijn omdat ze het werk kunnen doen wat ze zelf kiezen en leuk
vinden. Ook zullen mensen meer vrije tijd hebben dat weer leidt tot een gelukkigere
samenleving.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De kosten
lijken een groot probleem te zijn maar dit blijkt dus mee te vallen. De
overheid zal naast het basisinkomen ook een nieuw belastingsysteem moeten
invoeren. Een belastingsysteem dat meer gericht is op de toekomst en rekening houdt
met de gevolgen van het basisinkomen. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld dat
mensen over het algemeen waarschijnlijk minder zullen gaan verdienen. Dit leidt
tot een afname van de inkomstenbelasting van de overheid. Mensen zullen wel
evenveel gaan uitgeven of misschien zelfs wel meer. Dit probleem is simpel op
te lossen. Als de overheid de inkomensbelastingen verlaagd en de btw voor
luxegoederen verhoogt, zullen er weer voldoende belastinginkomsten zijn.

Het basisinkomen zal zorgen voor een creatieve,
zorgende, innovatieve, gelukkige en minder stressvolle samenleving.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out