Hur skulle det vara om det inte fanns någon språkmässig övergång mellan att varaungdom och vuxen? Hur kul skulle det vara om ett 12-årigt barn pratade precis som en vuxen? Ungdomsspråket uppfattas ofta som grammatiskt fel, slarvigt och högljutt, från äldre personer. Ungdomar har mindre erfarenhet än vad vuxna har och är i princip bara vana vid att prata i hemmet, med sina kamrater och i skolan.

Därför är det kanske inte så konstigt att vuxna pratar på ett helt annat sätt än vad de flesta ungdomar gör.Vi ungdomar använder oss av många förkortningar, till exempel sätter vi ofta -is i slutet på många ord, såsom pluggis. Vi använder oss också av många slangord och ord inlånade från engelskan. Att ungdomar använder så många engelska ord i det svenska språket idag beror på att ungdomar är mer vana vid att höra engelskan nu än vad man var för fyrtio år sedan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Idag förekommer engelskan mycket i bl.a. musik, filmer och tvserier. Vi använder också många utfyllnadsord såsom liksom och typ.Dock använder vuxna också engelska låneord, kanske bara i en lite mindre grad. Detsamma gäller slangord och utfyllnadsord.

Vi ungdomar använder dessa mycket men även vuxna kan flika in med ett slangord i sina konversationer. De använde även slangord när de var yngre, ord som “palla”.  Många av slangorden man använde för ca. 40-50 år sedan lever vidare än idag och kan till och med bli accepterade i vanligt språkbruk, medan vissa har försvunnit med tiden.

En sak som är lika mellan både vuxenspråket och ungdomsspråket är att vi anpassar vårt språk till olika situationer. Om du är vuxen pratar du inte på samma sätt med en bebis som du gör med din chef. Om du är tonåring pratar du inte på samma sätt med dina vänner som du gör med din lärare. Det är viktigt både för att mottagaren ska förstå språket och för att ditt budskap ska tas på allvar.Skillnaden mellan ungdomsspråk och vuxenspråk är att ungdomar använder ett annat ordförråd och fler slangord och förkortningar än vad vuxna gör, men vuxna flikar också in med dessa ibland. Ungdomar bidrar till att talspråket förändras från generation till generation och gör så att vårt språk utvecklas.

Vi har ett behov av att skapa ett nytt och personligt kamrat-språk som markerar vår identitet och samhörighet med vår egen åldersgrupp och kanske till och med för att ta avstånd från de vuxnas sätt att prata.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out