Genusperspektivet

           

Affischen var
ursprungligen publicerad i Storbritannien under första världskriget. Den visar
en fader och hans två barn i den som skulle vara efterkrigstiden. Mannens son
leker med leksaksoldater på golvet, medan mannens dotter sitter i hans knä och läser
om kriget sedan frågar hon honom, “pappa, vad gjorde du i det stora
kriget?” Mannen tittar ut till betraktaren med en ledsen, djup och blank
blick; han har alltså inget svar till dotterns fråga.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pojken i bilden leker
med leksaksoldater vilket symboliserar de kommande generationernas insats. Han
är vad hans far skulle ha varit men inte vågat. Flickans tittar mot fadern med
en undrande och hoppfull blick.

Alla tre personerna i
bilden är vita och blonda (mannen är brunhårig) och visar alltså de riktiga
engelskare. De starka färgerna i bilden representerar rikedom och lyx, som om
man ville att mannen skulle se ut som fegis men ändå har det bra i livet, och
att han valde komfort och rikedom istället för obehag och ära. Färgerna tycks
visa att rikedom och lyx gör män mjuka. Även klädseln av mannen och barnen
förstärker tanken om rikedomen.

Det första som står ut
för läsaren är budskapet i affischen. Den är direkt riktad mot brittiska män,
och är rik av dolda meningar. Mannen i affischen är avbildad med en känsla av
skam och feghet därför att han valde att sitta hem och inte delta i kriget,
vilket är inte tillräckligt “manligt”. Affischen uppmanar brittiska
fäder att skydda sina familjer och deras land på det mesta möjliga sättet:
genom att gå i krig. Det är en direkt varning för att undvika den situation som
fadern på affischen har befunnit sig i, vilket är en mycket effektiv affisch
eftersom den talar till männens något själviska och stolta natur. Den sätter
alltså hans framtida rykte på spel. På det sättet skulle en man vara attraktiv
man och stolt pappa. Det innebär att män som inte gick i krig kommer att ha ett
dåligt rykte; De kommer inte att vara lika stolta som de som hjälpte i
krigsinsatsen.

Detta leder till att
tänka på hur kvinnor upplevde liknande propaganda. För kvinnor och barn skulle
mannen vara skyddaren genom sitt deltagande i kriget, och männen som inte
deltar skulle så småningom vara mindre attraktiva och mindre trovärdiga.
Kvinnor som ser denna affisch ville absolut ingenting göra med en man som inte
kunde och var villig att skydda dem. Detta, konstnären hoppades, skulle driva
dem för att uppmana sina män att gå i krig. Samma sak gäller barn. Barn behöver
någon att se upp till, alltså en förebild.

 

Sammanfattningsvis är
denna speciella brittiska världskrigets propaganda ett effektivt sätt att
rekrytera för kriget, i dess användning av färger och känslor för att övertyga  dess mångfaldiga publik av män, kvinnor och
även barn, och det kontext den publiceras i. Alla tre faktorer spelade en
viktig roll i rekryteringen av brittiska män under andra världskriget. Det är
märkvärt att liknande propaganda används fortfarande är idag i andra kontext,
politiska som religiösa. Amerikaner uppmanades kriga i Irak för att skydda USA
och ge friheten till irakier, och vem har inte någon gång i livet fått
broschyren “Gud har ett plan till dig” eller liknande? Det hela
handlar om bra propaganda, och i den studerade affischen har man lyckats röra
vid det ömma hos den brittiska samhället då; nämligen genusperspektivet.

 

 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out