Gamla litterära verk innan 1800 talet följer de kristna värderingarna. Detta yttrar en man vid namnet Kristian Andersson till Svenska Dagbladet och menar att gamla skrifter eller verk är skrivna enligt religiösa kristna uppfattning och synsätt. Detta är en väldigt onyanserad såväl som förenklad bild av det förflutna. Med hjälp av två olika utdrag från olika epoker, antiken och romantiken, så kommer jag bevisa att detta inte stämmer.”Dikten, Fragment 31, omfattar fyra strofer och är skrivet på sapfisk strof, en antik versmått uppkallat efter Sapfo.

Det består av strofer om fyra rader, varav tre är elvastaviga, enfotade rader medan den avslutande är en adonisk versrad, en del av ett versmått där den avslutande versen i en strof består av en daktyl (fallande versfot som består av 3 stavelser) och en troké (Fallande versfot som består av två stavelser).””Fragment 31 är hållen i första person singular och skildrar de fysiska effekter som det kvinnliga diktjagets förälskelse i en annan kvinna resulterar i, då hon betraktar hur föremålet för hennes kärlek sitter bredvid en annan man.”Dikten handlar främst inte om de tre som individer, utan om relationen mellan dem.

Den som skriver är förälskad och känner stor kärlek för den ena i paret. Han/ hon skriver “som visst får mitt hjärta att bulta i bröstet,”. Berättaren beskriver starka känslor som känns i hela kroppen till exempel “öronen brusar, svetten strömmar,”. Personen är förälskad, helt tagen av situationen och känner sig alldeles stum av de starka känslorna. “blir det omöjligt för mig att tala, min tunga brister”.

En uppenbar konsekvens av detta blir att tolka dikten som en skildring av svartsjuka.”Nedanstående citaten uttalas av Victor Frankenstein precis innan han påbörjararbetet med sin skapelse, monstret.Om man analyserar dessa två texter kan man lägga märke till budskapet ganska tydligt.

Att människor ska inte leka med liv och död. Victor skapade något hemskt, ett monster helt enkelt. Han gav liv till något som inte passade in och tillhörde samhället, syftet med monstret var endast för experimentiska skäl, inget annat.” “Utifrån utdragen jag tagit från både Sapfos dikt samt Mary Shelleys bok så kan jag dra slutsatsen att Kristian har fel. Att litterära verk från 1800 talet och äldre är baserat på kristna värderingar är helt felaktiga. Att det fanns även många teorier om att Sapfo var sapfisk (homosexuell) skulle jag inte anse som “kristna värderingar”.

På samma sätt kan man koppla Mary Shelleys novell Frankenstein där skapande av liv inte är acceptabelt om det inte sker hos en vanlig reproduktion mellan en man och en kvinna. “Monstret” står redan från början utanför mänskligheten, han är inte en ättling till Adam och Eva, alltså inte en del av generationernas kedja. Religion inom antiken samt romantiken var inte lika centralt, då var det istället mer fokus på fantasin och känslor.”

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out