De vraag die waarschijnlijk elk van ons zichzelf wel eens
stelt tijdens een les; ” waarvoor heb ik dit later nodig?, heeft het nut dat we
dit leren? Het antwoord hierop is in de meeste gevallen waarschijnlijk : Neen.

Althans, niet in het huidige onderwijs. Het onderwijs
leidt kinderen op voor een maatschappij die al lang niet meer bestaat. En geeft
ze zelfs voor die maatschappij te weinig echt nuttige informatie mee. Dat je
wel weet hoe een passer werkt, maar geen idee hebt hoe het belastingstelsel
werkt, zou niet mogen. Er zou dus wel gezegd kunnen worden dat er een fundamenteel
probleem is met ons schoolsysteem.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Schaf cijfers af.

 

Ik denk dat iedereen wel
kan meespreken als ik zeg dat je de dag na je examen van Frans bijvoorbeeld de
helft van je woordjes niet meer kent. Dit laat dus duidelijk zien dat
leerlingen gewoon weg leren voor goede punten en daarna alles vergeten.

 

Punten motiveren
leerlingen op de verkeerde manier studeren, namelijk  korte termijn studeren. En het geeft
leerkrachten nooit de volledig correcte informatie om leerlingen goed te
evalueren. Het lijkt alsof het enige wat je goed moet kunnen is punten halen.

Dit is onzin. We moeten een nieuwe methode verzinnen om leerlingen te
motiveren. Wellicht door doelen te stellen, zin te geven aan de activiteiten en
er ook mee rekening houden dat iedere leerling een individu is, je gaat ook
bijvoorbeeld niet een test afleggen tussen een aap en een vis waar ze een boom
moeten inklimmen. Men zou kunnen zeggen dat wanneer we punten zouden afschaffen
de leerlingen helemaal hun best niet meer gaan doen. Dit zou helemaal niet het
geval zijn, leerlingen moeten nog altijd hun best doen omdat ze nog altijd
geëvalueerd worden op hun prestaties en medewerking, alleen niet met punten.

 

Sommige docenten zijn te saai voor school.

 

Ik kan met
zekerheid zeggen dat ieder van ons wel een leerkracht heeft gehad die helemaal
niet kan uitleggen, niet geïnteresseerd is in zijn/haar eigen vak en gewoonweg
kinderen haat.

 

Wie kan, die doet. Wie niet
kan, die geeft les. Zegt men. Hier ben ik het niet helemaal mee eens, er zijn
mensen die echt gepassioneerd zijn en zulke mensen hebben we nodig. Alleen
mensen die écht les willen geven, roeping hebben voor het beroep, passie voor
hun vak en zich kunnen plaatsen in de leerlingen hun gedachtegang zouden
leerkracht mogen worden. En al die leerkrachten die lui zijn een gebrek aan
ambitie hebben zouden geen leerkracht mogen worden in de eerste plaats. De Chemieleraar
die wekelijks zijn lokaal opblaast, de leerkracht Nederlands die een hele les
in het Zweeds geeft, de geschiedenisleerkracht die verhalen blijft vertellen,
de leerkracht wiskunde die een complete klas enthousiast kan krijgen om een
stelling te bewijzen, zulke leerkrachten hebben we nodig. Maak het leraarschap
weer iets om trots op te zijn.

 

 

 

 

Voorbereiden op de maatschappij 

Wie heeft zich nog niet
afgevraagd waarom we niet leren hoe je een belastingaangifte invult? In plaats
van dit te doen, leren we in welke taal het eerste testament is geschreven of
ons afvragen dat we een lichaam ‘zijn’ of ‘hebben’.

 

Het feit dat ons
onderwijssysteem zo’n miljoen jaar achterloopt op de realiteit is waanzinnig. School
bereidt kinderen voor op een maatschappij die niet meer bestaat. Het systeem
van nieuwe kennis, herhaling en uit het hoofd blokken is achterhaald. In een
kenniseconomie zijn skills om snel aan die kennis te komen de toekomst, niet
een overvloed van feiten. Die zinloze feiten zijn verdwenen zodra het cijfer
binnen is. Vaardigheden blijven. Leerlingen moeten vooral weten hoe ze er aan
kunnen komen indien nodig. Wat belangrijk is, blijft toch wel hangen. Meer ontdekken
en kunnen, minder van buiten leren.

School is een onaantrekkelijke plek om te leren. Het is het leerplan dat
bepaalt wat kinderen moeten leren en op welke tijden. Mensen leren het meest
effectief wanneer ze interesse hebben in wat ze leren. Deze interesse creëer je
niet in een georganiseerd rooster, waarbij een leerling het ene uur interesse
moet hebben in Frans en het andere uur in wiskunde.

Schaf cijfers af,
neem alleen gepassioneerde leerkrachten aan en

school moet
leerlingen voorbereiden op de dagelijkse taken van onze maatschappij. Deze
punten zou ik graag verwezenlijkt zien! 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out